Suomi - Oikeudelliset asiakirjat

Natixis International Funds (Lux) I – Notice to Shareholders: Tärkeää tietoa henkilötiedoistasi

Natixis International Funds (Dublin) I – Notice to Shareholders: Tärkeää tietoa henkilötiedoistasi
  • Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I

Rahasto Osuuslaji Sijoittajan avaintiedot
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Institutional High Income Fund I
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
F
N
Z
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
S
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Ostrum Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Ostrum Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Ostrum Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Ostrum Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Ostrum Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Ostrum Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
 
Copyright © Natixis Investment Managers S.A. - Kaikki oikeudet pidätetään Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja on muutettu viimeksi 20. marraskuuta 2017.

Ennen kuin jatkat, lue huolella seuraavat käyttöehdot, jotka koskevat Natixis Investment Managers S.A. -yhtiön (“Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut”) Internet-sivuja ja niiden ladattavaa sisältöä. Niiden tarkoitus on antaa tärkeitä tietoja sijoittajille ja tarjota heille muita juridisia asiakirjoja, jotka koskevat Natixis Investment Managers S.A. -yhtiön hallinnoimia ja sponsoroimia UCITS-rahastoja (yhteissijoitusyrityksiä siirtokelpoisiin arvopapereihin).

Natixis Investment Managers S.A. on Natixis Investment Managers -yhtiön tytäryhtiö. Se on hallinnointiyhtiö, jolle Luxemburgin Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgin rahoitusalan valvontakomissio) on antanut toimintavaltuudet perustuen joulukuun 17. päivänä 2010 säädetyn yhteissijoituksia koskevan lain kappaleeseen 15. Natixis Investment Managers S.A.-yhtiön rekisteröity osoite on 2, rue Jean Monnet, L-2180- Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta. Natixis Investment Managers S.A.-yhtiöön voi ottaa yhteyttä englanniksi ja ranskaksi numeroon + 352 270 4591, sähköpostilla osoitteeseen luxembourg@natixis.com.

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut on tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Suomi tai joilla on muuten pääsyoikeus näille sivuille. Henkilöiden, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ei pidä päästä Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille.

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut ja niiden sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä niitä pidä käsittää minkään rahaston, arvopaperin tai palvelun tarjoamisena, esittämisenä tai suosittelemisena lainkäyttöalueella, jolla tällaiset tarjoukset, esittelyt tai suositukset ovat lainvastaisia tai luvattomia. Keskustele rahoitusneuvojasi kanssa tuotteista, joista olet kiinnostunut, ja tällaisiin sijoitukseen mahdollisesti liittyvistä veroista. Erityisesti, mutta niihin rajoittumatta, Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla mainittuja rahastoja ei tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten tätä termiä käytetään vuoden 1933 arvopaperilaissa) tai Kanadassa. Teidän vastuullanne on tuntea sovellettavan lainsäädännön lait ja määräykset ja noudattaa niitä.

Natixis Investment Managers S.A. ei ota mitään vastuuta päätöksistä, jotka perustuvat näille sivuille tai näiden sivujen tietoihin luottamiselle. Uusimmat esitteet ja keskeiset sijoittajan tiedot ovat kaikkien sijoittajien saatavilla, ja ne on luettava ennen merkintää.

SIJOITUKSET RAHASTOON TULEE VAIN RELEVANTTIEN TARJOUSASIAKIRJOJEN PERUSTEELLA EIKÄ NIITÄ SAA TEHDÄ NATIXIS INVESTMENT MANAGERS-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen perusteella.

Jos jatkat, ymmärrät myös seuraavat seikat:

JOS TE JATKATTE JA KÄYTÄTTE NÄITÄ SIVUJA, TE ILMAISETTE HYVÄKSYVÄNNE KÄYTTÖEHTOMME. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A. EHDOTTAA, ETTÄ TE TUTUSTUTTE UUSIMPIIN KÄYTTÖEHTOIHIN JOKA KERTA KÄYDESSÄNNE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla.
________________________________________________________________

Palaa sivun yläosaan

Henkilötietojen suojaus

Evästetiedotot ovat pieniä tiedostoja, jotka voivat tallentua käyttäjän kovalevylle tämän käydessä Internet-sivuilla. Näiden tiedostojen avulla Internet-sivut voivat tunnistaa sivuille palaavat kävijät ja muokata sivuja näiden mieltymysten mukaan. Evästetiedostot eivät vaikuta tietokoneen toimintaan.

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla käytetään kahdentyyppisiä evästetiedostoja. Ensimmäisen tyypin evästetiedostot rekisteröivät sen, että te olette hyväksynyt nämä käyttöehdot, ja sallivat pääsyn Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille. Toisen tyypin evästetiedostot tallentavat teidän navigointinne Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla, ja näin Natixis Investment Managers S.A. voi laatia tilastoja näiden sivujen käytöstä. Evästetiedostot säilyvät tietokoneellanne niiden umpeutumiseen saakka tai siihen asti, kunnes te pyyhitte ne Internet-selaimenne historiasta. Evästetiedostot aktivoituvat vain silloin, kun käyttäjä käy Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla, eivätkä ne seuraa toimintaa, kun käyttäjä poistuu Internet-sivuilta.

Käsitellessään evästetiedostoista saatuja tietoja Natixis Investment ManagersS S.A.-yhtiö sitoutuu noudattamaan Luxemburgin suurherttuakunnassa voimassa olevia tietosuojalakeja, jotka koskevat henkilötietoja.

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen muutokset ja valvonta

Natixis Investment Managers S.A. varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehtoihin pääsee linkillä Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla. Natixis Investment Managers S.A. varaa nimenomaisen oikeuden valvoa Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuja.

Palaa sivun yläosaan

Käyttörajoitukset

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut ja niihin liittyvä sisältö on Natixis Investment Managers S.A.- yhtiön tekijänoikeuksien alaista. Lukuun ottamatta mahdollisia kirjallisia sopimuksia, materiaalia Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla ei saa muuttaa, levittää, tallentaa, siirtää tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, asiakirjoja saa ladata vain omaan ei-kaupalliseen käyttöön. Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuja ei saa ottaa julkiseen tai kaupalliseen käyttöön.

Palaa sivun yläosaan


Vastuun rajoitus

Natixis Investment Managers S.A. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa missään olosuhteissa, mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, erityisiä tai välillisiä vahinkoja, jotka voivat aiheutua Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen materiaalin käytöstä tai käytön mahdottomuudesta. Natixis Investment Managers S.A. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista tai vammoista, mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, toiminnasta tai toiminnan epäonnistumisesta, virheistä, puutteista, keskeytyksistä, poistoista, vioista tai viiveistä toiminnassa tai lähettämisessä, tietokoneviruksista, yhteysväylien vioista, varkaudesta tai tuhoutumisesta, luvattomasta pääsystä, muutoksista tiedoissa tai niiden käytöstä, joka johtuu osittain tai kokonaan siitä, että te ette noudata käyttöehtoja, ehtojen laiminlyömisestä tai muista vastaavista seikoista. Jos te asutte alueella, jolla sovellettavassa lainsäädännössä ei sallita vastuuvapauden rajoittamista erityisten tai välillisten vahinkojen osalta, yllä olevat rajoitukset eivät ehkä koske teitä.

Palaa sivun yläosaan

Korvaukset

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytön ehtona te sitoudutte suorittamaan korvausta Natixis Investment Managers S.A.-yhtiölle, sen tytäryhtiöille ja niiden toimihenkilöille, johtajille, edunvalvojille, työntekijöille ja agenteille ja suojaamaan näitä kaikilta vaateilta, menetyksiltä, vastuulta, maksuilta ja kuluilta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, myös asianajokuluilta), jotka johtuvat Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Palaa sivun yläosaan

Takuun poissulkeminen

Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivut tarjotaan käyttöön sellaisenaan mahdollisine vikoineen, eikä Natixis Investment Managers S.A. takaa niiden täsmällisyyttä, täydellisyyttä, saatavuutta, luotettavuutta tai ajanmukaisuutta. Te suostutte ottamaan täyden vastuun Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käytöstä. Lisäksi rajoittamatta yllä mainittuja seikkoja Natixis Investment Managers S.A. kieltäytyy kaikista takuista, jotka liittyvät sellaisten materiaalien, tuotteiden tai palveluiden lähetyksen tai toimituksen viivästymiseen tai niissä oleviin virheisiin, jotka ovat käytettävissä Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuijen välityksellä.

Palaa sivun yläosaan

Teidän sijoittajan roolinne ja oma maanne

Koska Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille voi päästä ympäri maailmaa, te sitoudutte noudattamaan paikallisia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat verkkokäyttäytymistänne ja Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivujen käyttöä.

Palaa sivun yläosaan

Sisällön ajanmukaisuus

Kaikki sisältö Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuilla esitetään vain julkistamispäivän tai muuten mainitun ajankohdan mukaisena, ja tapahtumat markkinoilla tai muut olosuhteet voivat kumota sen. Te olette vastuussa ruudun virkistämisestä tai selaimen välimuistin asetuksista, jotta voitte katsoa tuoreinta sisältöä.

Palaa sivun yläosaan

Integraatio ja erotettavuus

Jos jokin määräys näissä käyttöehdoissa katsotaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai käytäntöön soveltumattomaksi, kyseinen määräys on erotettavissa näistä käyttöehdoista eikä se vaikuta muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanoon. TÄSSÄ ESITETYT EHDOT, MÄÄRÄYKSET JA RAJOITUKSET MUKAAN LUKIEN KÄYTTÖEHTOJEN MÄÄRÄYKSET NATIXIS INVESTMENT MANAGERS-YHTIÖN JURIDISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUILLA MUODOSTAVAT KOKO SOPIMUKSEN TEIDÄN JA NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.-YHTIÖN VÄLILLÄ NÄISSÄ ASIOISSA.

Palaa sivun yläosaan

Päättyminen

Natixis Investment Managers S.A. voi katkaista teidän pääsynne Natixis Investment Managers-yhtiön juridisten asiakirjojen sivuille mistä syystä tahansa tai ilman mitään syytä ilman ennakkovaroitusta.

Palaa sivun yläosaan

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan Luxemburgin suurherttuakunnan lainsäädäntöä.