Sverige - Rättsligt meddelande

Natixis International Funds (Lux) I – Notice to Shareholders: Viktig information om dina personuppgifter

Natixis International Funds (Dublin) I – Notice to Shareholders: Viktig information om dina personuppgifter

Natixis International Funds (Dublin) I – Annual General Meeting Announcement
We can confirm that the Annual General Meeting of the shareholders of Natixis International Funds (Dublin) I plc was duly convened on 21st of June 2018. We are pleased to announce that all proposed resolutions were duly passed. For further details of the resolutions passed at the Annual General Meeting, please refer to your copy of the shareholder notification convening the Annual General meeting dated 24th of May 2018.
  • Natixis International Funds (Lux) I

Natixis International Funds (Lux) I

Fond Andelsklass Viktig investerarinformation
ASG Managed Futures Fund I
R
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates Global Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Harris Associates U.S. Equity Fund C
F
I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Duration Hedged Global Corporate Bond Fund I
Q
S
N
R
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I
Q
R
RE
S
N
Loomis Sayles Global Credit Fund C
I
Q
R
S
N
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund I
Q
S
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I
N
Q
R
RE
S
Z
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund C
I
Q
R
S
F
N
Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund I
N
Q
R
S
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund I
R
N
S
Q
RE
S1
Loomis Sayles U.S. Research Fund I
Q
R
C
N
Natixis Euro Aggregate Plus Fund I
Q
R
RE
N
Ostrum Asia Equity Fund C
I
R
Q
RE
Ostrum Emerging Europe Equity Fund C
I
Q
R
RE
N
Ostrum Euro High Income Fund I
Q
R
RE
S
N
Ostrum Europe Smaller Companies Fund I
Q
R
RE
N
Ostrum Global Inflation Fund C
I
Q
R
RE
N
Ostrum Pacific Rim Equity Fund C
I
R
Q
RE
S
 
Upphovsrättsskydd © Natixis Investment Managers S.A. - Alla rättigheter förbehålls Användningsvillkor

Användningsvillkor

Användningsvillkoren ändrades senast den 20 november 2017.

Innan du går vidare ber vi dig noggrant läsa igenom nedanstående användningsvillkor för webbsidor och nedladdningsbart innehåll som publicerats av Natixis Investment Managers S.A. (”sidor med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation”). Syftet med dessa sidor är tillhandahålla investerarinformation och annan juridisk dokumentation rörande UCITS-fonder som förvaltas eller sponsras av Natixis Investment Managers S.A.

Natixis Investment Managers S.A., ett dotterbolag till Natixis Investment Managers, är ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i Luxemburg av Commission de Surveillance du Secteur Financier enligt kapitel 15 i lagen av den 17 december 2010 om kollektiva investeringar och registrerat i handelsregistret RCS Luxembourg med nr B 115843. Natixis Investment Managers S.A. har registrerad adress 2, rue Jean Monnet, L-2180- Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Du är välkommen att kontakta Natixis Investment Managers S.A. på engelska eller på franska på + 352 270 4591, via e-post på luxembourg@natixis.com.

Sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation riktar sig till personer boende i Sverige eller personer som av annat skäl har rätt att ta del av dokumentationen. Personer som inte uppfyller något av kraven får inte besöka sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation.

Sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation har endast ett informationssyfte och bör inte uppfattas som en uppmaning, råd, erbjudande eller rekommendation om en fond, ett värdepapper eller en tjänst i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller rekommendation skulle strida mot lagen eller inte vara godkänt. Rådgör alltid med din finansiella rådgivare om produkter som du kan vara intresserad av och eventuella skatter som en sådan investering kan innebära för dig. Obs! De fonder som nämns på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation erbjuds och säljs inte i USA, till medborgare i USA (i den mening som används i Regulation S i Securities Act från 1933) eller i

Kanada. Det är ditt eget ansvar att känna till och följa alla gällande lagar och föreskrifter i en relevant jurisdiktion.

Natixis Investment Managers S.A. frånsäger sig allt ansvar för beslut som fattas på grundval av de här sidorna. De senaste prospekten och investerarinformationen är tillgängliga för alla investerare och måste läsas före teckning.

TECKNING AV ANDELAR I EN FOND FÅR ENDAST SKE PÅ GRUNDVAL AV RELEVANTA ERBJUDANDEDOKUMENT OCH FÅR INTE GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV Natixis Investment Managers:S JURIDISKA DOKUMENTATION.

Genom att gå vidare godkänner du även följande:

GENOM ATT GÅ VIDARE OCH ANVÄNDA SIDORNA GODKÄNNER DU VÅRA ANVÄNDNINGSVILLKOR. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A. FÖRESLÅR ATT DU ALLTID LÄSER IGENOM DEN SENASTE VERSIONEN AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN VARJE GÅNG DU BESÖKER SIDORNA MED NATIXIS INVESTMENT MANAGERS:S JURIDISKA DOKUMENTATION.
________________________________________________________________

Till toppen

Skydd av personuppgifter

Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk när du besöker en webbplats. Dessa filer gör att webbplatsen kan identifiera återkommande besökare och anpassa webbplatsen efter deras preferenser. Cookies påverkar inte datorns prestanda.

På sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation används två typer av cookies. Den första typen registrerar att du har godkänt villkoren och ger dig åtkomst till sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation.Den andra typen registrerar hur du navigerar på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation och gör att Natixis Investment Managers S.A. kan samla in statistik om hur dessa sidor används.Dessa cookies lagras i din dator till dess att de upphör att gälla eller du tar bort dem från din webbläsarhistorik.Cookies aktiveras endast under den tid som du besöker sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation och spårar ingen aktivitet efter det att användaren lämnat webbplatsen.

Natixis Investment Managers S.A. förbinder sig att iaktta alla gällande lagar om dataskydd och sekretess i Luxemburg vid hantering av data som samlats in från cookies.

Ändring och övervakning av sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation

Natixis Investment Managers S.A. förbehåller sig att ändra, komplettera, lägga till eller ta bort delar av dessa användningsvillkor när som helst och utan föregående avisering. Du hittar användningsvillkoren via en hyperlänk på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation. Natixis Investment Managers S.A. förbehåller sig uttryckligen rätten att övervaka sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Användningsbegränsningar

Natixis Investment Managers S.A. innehar upphovsrätten till allt innehåll på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation. Om inte annat överenskommits skriftligen får du inte ändra, vidaredistribuera, kopiera, ladda ned, reproducera, överföra eller utnyttja i ett kommersiellt hänseende något material på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation, och du får endast ladda ned dokument för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att använda sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation för offentliga eller kommersiella syften.

Till toppen

Ansvarsbegränsning

Natixis Investment Managers S.A. och dess närstående är inte under några omständigheter, däribland men inte begränsat till försumlighet, ansvariga för några särskilda eller följdskador som en följd av användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation. Natixis Investment Managers S.A. och dess närstående är inte ansvariga för några skador, däribland men inte begränsat till skador som orsakas av resultat, uteblivna resultat, fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorvirus, bruten kommunikationsledning, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring eller användning av information, oavsett om de beror på att du helt eller delvis inte uppfyllt användningsvillkoren, försumlighet eller något annat. Om du bor i en jurisdiktion som inte tillåter att ansvar för oförutsedda eller följdskador begränsas eller undantas kanske ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.
Till toppen

Skadeslöshet

Som ett villkor för din användning av sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation förbinder du dig att hålla Natixis Investment Managers S.A., dess närstående och deras tjänstemän, direktörer, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa avseende alla anspråk, förluster, ansvar, kostnader och omkostnader (däribland men inte begränsat till advokatarvoden) som uppkommer till följd av att du använt sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation eller att du brutit mot dessa användningsvillkor.
Till toppen

Garantifriskrivning

Sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation tillhandahålls i befintligt skick och Natixis Investment Managers S.A. garanterar inte att den är korrekt, fullständig, tillgänglig, tillförlitlig eller relevant. Du godkänner att du tar hela risken när du använder sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation. Dessutom, och utan att begränsa ovanstående, frånsäger sig Natixis Investment Managers S.A. alla garantier avseende fördröjningar eller fel i överföringen eller leveransen av material, produkter eller tjänster som finns tillgängliga via sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Din roll som investerare i ditt land

Eftersom sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation är tillgängliga internationellt förbinder du dig att iaktta alla lokala lagar, regler och föreskrifter när det gäller ditt onlinebeteende och din användning av sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation.

Till toppen

Innehållets relevans
Allt innehåll på sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation presenteras per det datum som det publiceras eller som anges och kan påverkas av senare marknadshändelser eller andra omständigheter. Du måste själv uppdatera din skärm eller göra de cache-inställningar i din webbläsare som behövs för att du ska vara säker på att se det senaste innehållet.

Till toppen

Integration och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor skulle bedömas vara ogiltig, inte äga laga kraft eller inte kunna tillämpas avskiljs den bestämmelsen från användningsvillkoren utan att påverka giltigheten och tillämpligheten i de återstående bestämmelserna. VILLKOREN OCH BEGRÄNSNINGARNA I DETTA DOKUMENT, INKLUSIVE BESTÄMMELSERNA UNDER ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR SIDORNA MED NATIXIS INVESTMENT MANAGERS:S JURIDISKA DOKUMENTATION, UTGÖR HELA AVTALET MELLAN DIG OCH NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A. I ÄMNET.

Till toppen

Uppsägning
Natixis Investment Managers S.A. kan utan föregående avisering avsluta din åtkomst till sidorna med Natixis Investment Managers:s juridiska dokumentation av vilket skäl som helst och utan skäl.

Till toppen

Styrande lag
De här allmänna villkoren styrs av luxemburgsk lag.